mektubat-ı rabbani

(bkz:imam rabbani) hazretlerine ait mektupların bir arada toplandığı eserdir.

hazret zamanın padişahlarına, yaratıcısını unutmuş devlet adamlarına ve o devrin yetki sahibi kişilerine mektuplar yazmıştır.

eser üç cilt olup, beş yüz yirmi altı mektupdan oluşmaktadır. kitap, uçsuz bucaksız bir deryadır.

ve dahi denmiştir ki; "bu deryadan inci mercan çıkarmak da ancak usta dalgıçlara nasip olur."

kıldan ince manalar var,
kulağını eyle yakın!
her kürsüde nutuk çekeni,
bir şey bilir sanma sakın!içerik kuralları - iletişim -site kullanımı