kuantum gizli öğretisi

kitabın (bkz:arka kapak ) bölümü


tüm kainat ilahi bir düşüncenin ürünüdür. kutsal kitaplar bize ilk rezonansın, ses titreşimi ile yani "ol" kelimesi ile başladığını söyler. ilk yaratım bir düşüncenin bir rezonansın ürünüydü ve tanrı, tüm kainata ve tüm canlıların özünde kendi varlığıyla ilgili ipuçları bıraktı.. işte şimdi biz bu ipuçlarını arıyoruz...

özünde mükemmel olan ve tanrısallık özelliği taşıyan "ruh varlığı"nın kainattaki yolculuğunun amacı, bu ipuçlarını aramak, özünde varolan mükemmelliğini her boyutta tatbik etmek ve gerçeğe bir nebze de olsa yaklaşmaya çalışmaktan ibarettir.

ezoterik öğretiler'in gizli bilgilerinde ve dinlerin sembolik metinlerinde bu sırlardan hep bahsedilmişti. kiminde açık, kiminde kapalı... ve denmişti ki, "kendini bilen rabbini bilir..." ve yine denmişti ki, "biz size şah damarından daha yakınız..."

yani bütüne ait bilgi en küçük parçacıkta bile gizlenmiş durumdaydı.

kuantum'un keşfi ve teknolojinin katkıları ile bütüne ait bilginin en küçük parçada gizli olduğu farkedildi. kuantum bütünü anlamada; en küçüğün içinden evrene açılan bir kapı olarak ortaya çıkıverdi..


içerik kuralları - iletişim -site kullanımı