gazel

divan edebiyatının nazım şekillerindendir. (bkz:divan edebiyatı)nda genellikle aşk , şarap ve kadınlar ele alır. ender olarak felsefi ve ogretici konuları da işlemektedir. gazel , 5-15 (bkz:beyit)ten oluşur.
son beyitte (bkz:ozan)ın adı ya da takmaadı geçer. (bkz:mesnevi) ya da gazelin icine sıkıştırılan gazele (bkz:tegazzül) denir.

gazelin ilk beyitne matla beyit; son beyitine makta; en güzel beyitine beytül gazel; şairin adını söylediği beyite şah beyit (taç) beyit denir.

(bkz: fuzuli) den bir örnek :
dür istemem zamani mey neş’esin başımdan
toprag olanda ya rab derd-i mey et gubarım

rüsvalarından ol meh sanmaz beni fuzuli
divane olmayam mı dünyada yok mu arım

içerik kuralları - iletişim -site kullanımı