fütûhu’l-gayb

kitabın ismi , alemlerin keşfi anlamına gelmektedir. velîlerin velîsi, “gavsü’l-Âzâm” (bkz: abdulkadir geylani), sohbet usulünde vücuda gelmişen önemli eserlerden biri olan fütûhu’l-gayb‘da, okuyucuları âdeta, dizinin dibinde muhabbetli sohbetini dinleyen birer derviş misali manevî bir eğitime tâbi tutarak dünyanın süflî meseleleri ile münakaşadan bîzar olup kalbi temizlemeyi ve bu vesile ile allah’a yaklaşmayı şiir gibi akan cümleleriyle öğretiyor.


“(dünyanın) lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. kurtar kendini ondan ve onun âfatından. sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. bir de bakmışsın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun.”

(bkz: kitaptan alıntılar)


"kur'ân-ı kerîm ve sünnet-i seniyyenin yolunu takip edin, bid'atlere düşmeyin, allah'ın emirlerine itaat edin, zayıf saçların kökünden kopması gibi yolunuzdan çıkmayın, tevhidden zerre kadar ayrılmayın, şirke de zerre kadar bulaşmayın."
"allah'ın yarattıklarından kesilip onlardan müstağni oluverdin mi o esnada sana buyurur bir buyuran: 'allah seni merhameti ile kuşatsın, hevâyı alsın da atsın göğsünden.' hevândan da müstağni oluverdin mi seslenir sanki bir ses yeniden: 'allah'ın merhameti kendine yoldaş olan kişi... iraden çıksın gitsin içinden, arzuların da terk etsin seni.'"
"(dünyanın) lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. kurtar kendini ondan ve onun âfatından. sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. bir de bakmışsın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun."
"allah'ın fiili ile iradenden fâni ol. işte tam o anda allah'ın ilminin içinden akacağı bir oluk misali olursun."
"kendi kendine harekete geçme sakın. nefsine de güvenme. kendin için de başkasına güvenme. nefsini müdafaa etme, ondan nefret de etme. bütün bu hususlarda allah'ı vekil kıl. evvelinde de seni himaye eden o, sonrasında da seni himaye eden o. öyle değil mi ki sen daha ana rahminde bir gaib iken de beşiğinde süt emen bir bebecik iken de kendisine tevekkül edilen o'ydu."
iradenden fâni olmanın alameti senin hiçbir murada talip olmamandır. gerçekleştirmek istediğin hiçbir gaye yoktur senin için. bir ihtiyacın kalmaz. bir özlemin de yoktur. çünkü sen allah'ın iradesi ile o'ndan başkasını murad edemezsin ki. bilakis allah'ın fiili sende cereyan eder. allah'ın irade ve fiilinin yamacındasındır sen artık. Âzaların sakinleşmiş, ruhun mutmain…"


içerik kuralları - iletişim -site kullanımı